جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار پروژه منبع تغذیه قرینه 12 ولت

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: پروژه منبع تغذیه قرینه 12 ولت است. این موضوع تا کنون 22 بازدید کننده و, 1 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع پروژه منبع تغذیه قرینه 12 ولت
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,343
1
205
63
پروژه منبع تغذیه قرینه 12 ولت

🔹 منبع تغذیه قرینه 12 ولت با جریان 350 میلی آمپر

🔹 نقشه شماتیک منبع تغذیه قرینه 12 ولت با جریان 350 میلی آمپر


photo_--_--.jpg
 
بالا پایین