جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار کاهنده ولتاژ کم تلفات

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: کاهنده ولتاژ کم تلفات است. این موضوع تا کنون 16 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع کاهنده ولتاژ کم تلفات
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,293
1
202
63
کاهنده ولتاژ کم تلفات
با تغییر مقاومت ها ذکر شده در جدول به مقادیر دلخواه میتوانید دست پیدا کنید.

photo_2021-06-23_11-31-32.jpg
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Saeed73
بالا پایین