آیکون فایل

الکترونیک کد رنگی مقاومت ها 2020-07-02

دسترسی دریافت را ندارید

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک دیجیتال ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: کد رنگی مقاومت ها است. این موضوع تا کنون 169 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک دیجیتال
نام موضوع کد رنگی مقاومت ها
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 169
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
PracticalSoft منبع جدیدی ارسال کرد

- نرم افزارشناسایی کد رنگی مقاومت ها

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا نقل قولها برای شما قابل نمایش شوند

 
بالا پایین