جدیدترین‌ها

کلید دوپل (مدار کلید 2 پل)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: کلید دوپل (مدار کلید 2 پل) است. این موضوع تا کنون 36 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع کلید دوپل (مدار کلید 2 پل)
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,241
1
163
63
hgfghf654d1e20a39bdae95c6.jpg

کلید 2 پل
کلیدهای دو پل (عامیانه) و یا تک پل دوخانه برای روشن و خاموش نمودن 2 مدار مجزا با حداکثر
10 آمپر استفاده می گردد .لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: hajhasani
بالا پایین