گرفتن اندازه عرض(width) متن (یا متن لیبل)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: گرفتن اندازه عرض(width) متن (یا متن لیبل) است. این موضوع تا کنون 23 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع گرفتن اندازه عرض(width) متن (یا متن لیبل)
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
تاریخ ثبت‌نام
2020-06-07
ارسالی‌ها
96
پسندها
36
امتیازها
18
مدال‌ها
4
سن
30
محل سکونت
اصفهان
  • نویسنده موضوع
  • کاربر سایت
  • #1
#توابع_کاربردی #تابع_کاربردی #بیسیک4اندروید

گرفتن اندازه عرض(width) متن (یا متن لیبل)

••• قبلا با کتابخانه StringUtils میومدیم height متن لیبل رو میگرفتیم
حالا با روش زیر میتونیم width متن هم بگیریم و برابر با label.width قرار بدیم. •••

1. کد جاوای زیر رو اضافه و کتابخانه javaObject رو تیک بزنید:
#if java
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.Typeface;

public int getTextWidth(String txt,int size,Typeface typeface){
Paint paint = new Paint();
paint.setTextSize(size);
paint.setTypeface(typeface);
paint.setColor(Color.BLACK);
paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
Rect result = new Rect();
paint.getTextBounds(txt, 0, txt.length(), result);

return result.width();
}
#End If​

2. گرفتن سایز و لاگ دادن:
Dim jo As JavaObject
jo.InitializeContext
Log( jo.RunMethod("getTextWidth",Array(label1.Text,label1.TextSize,label1.Typeface)) ) 'لاگ کردن عرض​
 
بالا