🔺️ همه موافق قانون‌گذاری هوش مصنوعی هستند؛ اما هیچ‌کس راه آن را نمی‌داند.

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته جدیدترینها ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: 🔺️ همه موافق قانون‌گذاری هوش مصنوعی هستند؛ اما هیچ‌کس راه آن را نمی‌داند. است. این موضوع تا کنون 13 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته جدیدترینها
نام موضوع 🔺️ همه موافق قانون‌گذاری هوش مصنوعی هستند؛ اما هیچ‌کس راه آن را نمی‌داند.
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali
🔺️ همه موافق قانون‌گذاری هوش مصنوعی هستند؛ اما هیچ‌کس راه آن را نمی‌داند.
برای دیدن تصاویر باید ثبت نام کنید

🔸️ هم قانون‌گذاران حوزه هوش مصنوعی آمریکا و هم مدیران عامل شرکت‌های فناوری در مورد لزوم وضع قوانین مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بهره‌مندی از این فناوری، توافق‌نظر دارند؛ زیرا این فناوری جدید توانایی تغییر اساسی زندگی‌ سیاسی و اجتماعی مردم را دارد؛ اما تاکنون هرچه مطرح شده است، بیشتر شبیه نظرات و پیشنهاد‌ها بوده تا چیزی که بتوان به آن‌ها قانون گفت!

🔹 پیشرفت دیوانه‌وار هوش مصنوعی باعث ایجاد هوشیاری عمومی در مورد این فناوری شده است و متخصصان معتقدند قانون گذاری هوش مصنوعی واقعاً لازم است.

🔸️ هم قانون‌گذاران حوزه هوش مصنوعی آمریکا و هم مدیران عامل شرکت‌های فناوری در مورد لزوم وضع قوانین مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بهره‌مندی از این فناوری، توافق‌نظر دارند؛ زیرا این فناوری جدید توانایی تغییر اساسی زندگی‌ سیاسی و اجتماعی مردم را دارد؛ اما تاکنون هرچه مطرح شده است، بیشتر شبیه نظرات و پیشنهاد‌ها بوده تا چیزی که بتوان به آن‌ها قانون گفت!

🔹 پیشرفت دیوانه‌وار هوش مصنوعی باعث ایجاد هوشیاری عمومی در مورد این فناوری شده است و متخصصان معتقدند قانون گذاری هوش مصنوعی واقعاً لازم است.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: SONIC
بالا