جدیدترین‌ها

B4X FEED [ABMaterial] Making an ABMCombo MultiSelect with ABMCheckboxes

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [ABMaterial] Making an ABMCombo MultiSelect with ABMCheckboxes است. این موضوع تا کنون 7 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [ABMaterial] Making an ABMCombo MultiSelect with ABMCheckboxes
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
Ola

So i am sitting and thinking... I need some multi-check box functionality in my combo box. I need to return the selected items and be able to set each item to be checked. Then it dawns on me. One of the nice things about the ABMCombo is the functionality to add ABMContainers to it. So it should be possible to add a container with a checkbox as an item. This basically is a nicer alternative for what I intend doing. I can trap the combo click event, get the selected items and process what I need to do.

ABMCombo.gifSo, I need a container that has a checkbox, I should be able to set the checkbox on and off on addition.

So I add this to my ABMShared..

B4X:

کد:
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا کدها برای شما قابل نمایش شوند
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین