جدیدترین‌ها

B4X FEED B4A on windows10 32bit sytem (compilation error .....)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: B4A on windows10 32bit sytem (compilation error .....) است. این موضوع تا کنون 31 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع B4A on windows10 32bit sytem (compilation error .....)
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,014
1
161
63
Hello everybody.
I install B4A on windows10 64 bit system and it work fine.
I want install B4A on a small PC with windows 32bit system, with 2GB ram ,
I instal OpenJDK_14.0.1_Build_7.paf.exe 32 bit
But when i compile this message apear : Error occurred during initialization of VM could not reserve enough space for 2097152KB object heap

What can i do to fix this problem ?

Thank you in advance .

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین