جدیدترین‌ها

B4X FEED B4J v8.50 Heap error

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: B4J v8.50 Heap error است. این موضوع تا کنون 14 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع B4J v8.50 Heap error
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,013
1
161
63
error.png


I upgraded B4J on my POS machine that I use for POS developments - used to run older versions of B4J now wont even run the base UI example. I tried setting the environment variables for Java to limit to 512M and 1G but still there is a problem. System is small (2G RAM x64 intel Atom 10" touch screen Win10 Home 32bit Java 8_251 32bit) - Is it not possible to run the latest versions in a small environment or have I missed something? B4J & SQlite studio are the only non standard (windows) apps on the system.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین