جدیدترین‌ها

B4X FEED [B4R] Trouble with folder and file

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [B4R] Trouble with folder and file است. این موضوع تا کنون 7 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [B4R] Trouble with folder and file
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,024
1
161
63
Hello
This wish goes to those who deal with the documentation of B4X or B4R.

Please include a note for valid file names and path details. There are no spaces in all file names and path information, otherwise the LOG function in the LOG window of the IDE is not supported.

I had spent half a day with the problem. Searching through the documentation, booklets, yielded no solution. Search function of the forum was not available because there was no internet. The upload works so it can not be due to the hardware or connection. For other projects, without spaces in the project name, everything worked as expected.

Thanks for including the note

Mading

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین