جدیدترین‌ها

B4X FEED [B4X][class] CLVDragger - drag to reorder items

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [B4X][class] CLVDragger - drag to reorder items است. این موضوع تا کنون 11 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [B4X][class] CLVDragger - drag to reorder items
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,013
1
161
63
This is a class module for B4A from modified Erel's B4J clas CLV Dragger from this thread:
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


Usage:
- Call dragger.SetDefaults(width, backgroundColor, textColor) Since it is used on the phone with fingers to drag and move, I thought it will be good to be able to set the "dragger" width, background color and text color.
- Call dragger.AddDragButtons to add the drag button.
- Call dragger.RemoveDragButtons to remove the buttons.

Depends on XUI, xCustomListView and Reflection library

See attached example and a class module file:

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین