جدیدترین‌ها

B4X FEED [B4X] [XUI] Discoverable list with Images

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [B4X] [XUI] Discoverable list with Images است. این موضوع تا کنون 27 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [B4X] [XUI] Discoverable list with Images
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
One problem that has often been addressed is the Image List when there are many elements. Because when the list is populated it seems to freeze and take a long time.

One solution adopted is the asynchronous method. It populates with the text, which occurs quickly and asynchronously the ImageView are added.
A second solution is to create the ImageView only when they reach the visible area. And when scrolling the list the ImageView that come out of the visual range are discarded (or destroyed).

For my latest App I wanted something new and different and I thought of a different solution.
I'll show you before I explain it.
Video1.gifWhat flows are only the Views containedneo ilt esto and the information. ImageView are fixed. As the lists align with the ImageView the corresponding photos appear.

Obviously when you scroll through the list, the lines of the text always stop in correspondence with the images

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین