جدیدترین‌ها

B4X FEED [B4X][XUI] WobbleMenu - a cross platform animated bottom navigation

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [B4X][XUI] WobbleMenu - a cross platform animated bottom navigation است. این موضوع تا کنون 8 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [B4X][XUI] WobbleMenu - a cross platform animated bottom navigation
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,014
1
161
63
Hi everyone,

This is a B4X compatible bottom navigation. It has 4 types of tab changing animation and 3 types of icon revealing animation.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


WobbleMenu
Author:

Version: 1.42
Dependency: BitmapCreator, XUI
 • WobbleMenu
  • Functions:
   • GetCurrentTab As Int
    Get the current tab id (1 to 5)
   • GetHeight As Int
    Get menu height.
   • SetAnimationType(Animation_Type As Int)
    Set the tab changing animation type. Check properties
   • SetCurrentTab(TabID As Int)
    Set the current tab from 1 to 5
   • SetIconAppearStyle(Icon_Appear_Style As...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین