جدیدترین‌ها

B4X FEED B4XDrawer and CLV Expandable...

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: B4XDrawer and CLV Expandable... است. این موضوع تا کنون 13 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع B4XDrawer and CLV Expandable...
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,241
1
163
63
Hello,

I have combined B4XDrawer and CLV Expandable code.
I hv replaced the two buttons with only one webview in Expandable example.
This item.bal, is loaded in left drawer of B4XDrawer. Two items are loaded in B4XDrawer CLV.
Now, problem is, the matter that needs to be in first item of clv, appears in webview of second item. And when second item is opened it's content correctly appear in webview.
How to make the correct content appear when respective item is clicked.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین