جدیدترین‌ها

B4X FEED b4xpages questions

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: b4xpages questions است. این موضوع تا کنون 15 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع b4xpages questions
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,293
1
202
63
Hey there,

B4X pages seems very nice, so I wanted to try it.

I downloaded the ThreePagesExample but didn't understand it. So here are my questions, hopefully someone could help me :)
1. You know the layouts? Like Example.bal for b4a? How do I transfer the ui from b4a layout to b4j and/or b4i?
2. I tried creating some pages from project> add new module > class module > b4xpage. It adds the page in b4a, but when I open project's b4j folder it's not there.

Thanks again.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین