جدیدترین‌ها

B4X FEED B4xtable issue

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: B4xtable issue است. این موضوع تا کنون 30 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع B4xtable issue
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
hello everyone

i have 2 ativity :

activity 1:
its b4xtable with 700 Rows -> when click on cell ->start Atcity(2)
the problem is :
Its Stop When Activty2 Is start !!! Plz help


at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7814)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1068)
Caused by: android.os.TransactionTooLargeException: data parcel size 1069424 bytes
at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method)
at android.os.BinderProxy.transact(BinderProxy.java:527)
at android.app.IActivityTaskManager$Stub$Proxy.activityStopped(IActivityTaskManager.java:4923)
at android.app.servertransaction.PendingTransactionActions$StopInfo.run(PendingTransactionActions.java:145)
... 7 more

... 7 more
java.lang.RuntimeException: android.os.TransactionTooLargeException: data parcel size...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین