جدیدترین‌ها

B4X FEED Barcodes - QR Codes, PDF417, Aztec Codes, Code11, Code39, Code93, EAN8, EAN13, and Code128

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Barcodes - QR Codes, PDF417, Aztec Codes, Code11, Code39, Code93, EAN8, EAN13, and Code128 است. این موضوع تا کنون 7 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Barcodes - QR Codes, PDF417, Aztec Codes, Code11, Code39, Code93, EAN8, EAN13, and Code128
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,020
1
161
63
This is my first attempt at B4J. Have not tried to do anything special to the layout etc. The aim was to get back the correct binary strings to draw Code11, Code39, Code93, EAN8 and EAN13 barcodes with. All the code are in the main module as well as modules for each of the types of barcodes. The B4J project also includes a class called StringUtilities that the project makes use of. This class contains 38 string manipulation methods making use of inline java code.

Each of the barcode modules return a binary string (1's and 0's). You need to draw an equal sized bar (width and height) for each 1 (black) and for each 0 (white). For eg, 11 will be two black bars next to one another, 10 will be a black bar followed by a white bar, 00 will be two consecutive white bars, and 01 will be a white bar followed by a black bar.

The barcodes generated for EAN8 and EAN13 includes the parity bits - take note that the label next to them only shows the original input message for EAN8 and EAN13...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین