جدیدترین‌ها

B4X FEED BCTextEngine/BBCodeview can't handle looping from MYSQL database

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: BCTextEngine\/BBCodeview can't handle looping from MYSQL database است. این موضوع تا کنون 13 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع BCTextEngine\/BBCodeview can't handle looping from MYSQL database
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,241
1
163
63
How can one display all records from Mysql database in BBcodeview ?. I don't know why BBcodeview can't display all records from MYSQL and PHP database or am i the one who is not handling it well?. I have used different approaches, but each ended up displaying only last record in bbcodeview. I used knowledge from B4Xtable, Mysql and Php, but still ended up displaying last record only. The program itself is very huge, but i have attached a simple demo consisting just three fields to demonstrate problem i am talking about. B4A, PHP, Mysql.sql and mysql.txt is in the zipped folder below to make it simpler for people to setup and handle; log(jb.GetString) and log(list1.size) show that all records were returned. I also put spinner to receive all returned record, but BBcodeview could only display last record only. Please, help me
Problem With BBCodeview Displaying All Record from Mysql:

کد:
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا کدها برای شما قابل نمایش شوند
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین