جدیدترین‌ها

B4X FEED Change DNS by configuring a temporary VPN

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Change DNS by configuring a temporary VPN است. این موضوع تا کنون 30 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Change DNS by configuring a temporary VPN
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
I would like to know how to create a code for the phone to use a different DNS than the operator connection.

I found the app in playstore:
play.google.com

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


- Change Domain Name Server(DNS) settings easily. - Unblock the restricted web content. - Browse faster on the net after changing to proper DNS server. - Simple UI and easy to use. - Auto change DNS when device boot completed. - Auto change DNS when mobile data on. Change DNS is the most...
play.google.com
play.google.com

What it does is create a temporary VPN, and it uses a different DNS than that of the 4g telephone operator.

This solution has been of great help to me, since within my application today I have had clients that could not connect because an operator (orange) did not have the DNS correctly, and my clients could not connect to the server that uses my application.

I would like to add this functionality within the application.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین