جدیدترین‌ها

B4X FEED Conexion a MariaDB desde B4A

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Conexion a MariaDB desde B4A است. این موضوع تا کنون 27 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Conexion a MariaDB desde B4A
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
Me estoy iniciando en la programación móvil, y he optado por este maravilloso IDE de desarrollo, pues la mayoría de mis aplicaciones DESKTOP están desarrolladas en VBA, BV6 y VB.NET, llevo 1 semana sin poder dormir, buscando, testeando e intentando conectarme a una base de datos MariaDB, desde una Aplicacion Android, ya se lo que todos dicen, que hay que hacerlo con webservice bla..bla.. bla. y todo lo demás, pero resulta que la aplicacon que intento desarrollar esta pensada para que usuario (de atencion al cliente) de una tienda, realicen una pre factura, luego el cliente al llegar a CAJA, se complete la transaccion de la factura, osea que lo que pretendo es que el vendedor desde su telefono Android realice la prefactura, la aplicacion solo servira en mi red WIFI, a lo interno del almacen.
Esto es posible realizarlo con B4A?, es posible optener un ejemplo de alguien que ya haya hecho esto?.agradeceré sus valiosos y experimentados comentarios, y/o sugerencias.

Saludos.
E2MC

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین