جدیدترین‌ها

B4X FEED connect to remote database using an API

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: connect to remote database using an API است. این موضوع تا کنون 17 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع connect to remote database using an API
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,301
1
203
63
Hi I haven't used B4J yet but I need to create a program that will connect to a database held on my web server, I have been in contact with the tech support and they state I must have an API to use the data held in the database.

The data is updated via a third party app , I know my server name being my web address, and I know the database name used by the app and user name and password

database server name: localhostL3306 or my web address
Database name: rmosfdov_
User name: colinsql
Password: ********

I've tried to find examples in the forum but I'm not having much look,

I assume I need to create an API which in turn will return the information in a JSON format

The table contains five fields

Username
telephone
date and time
email address
identifier

Any advice on where to start would be greatly appreciated

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین