جدیدترین‌ها

B4X FEED Csr does it expire?

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Csr does it expire? است. این موضوع تا کنون 16 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Csr does it expire?
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,301
1
203
63
Hi, Guys
Sorry about this basic question - I should know better!
My certificates have just expired so I renew the certificates and provision profiles and the project then compiled ok. Then I then tried to use the Bridge and that failed so I uninstall it, and when I attempted to rebuild the bridge I got the error.
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا نقل قولها برای شما قابل نمایش شوند
Then looking in my key folders the certSigningRequest.csr is dated 17 July 2019 i.e one year old -

Does it expire and how do I get another?

I did this last year so I bet I have missed a simple stage - can someone just point in the right direction.

Or must I empty keys folder and start again - I hope not as I have some notification stuff the don't expire till next mount.

Kind regards
Dave

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین