جدیدترین‌ها

B4X FEED Error Compiling Program - "fatal error: 'B4XEncryption.h' file not found"

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Error Compiling Program - \"fatal error: 'B4XEncryption.h' file not found\" است. این موضوع تا کنون 9 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Error Compiling Program - \"fatal error: 'B4XEncryption.h' file not found\"
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,024
1
161
63
Edit, please see post below for new error log.
I am using the build server.
Well I'm getting close! I bought an old Iphone. Paid my Tribute to Apple and have everything up and running. Compile some example apps to my iphone successfully.
HOWEVER, the app I have been working on (after many hours of research and "#If B4i..." stuff) fails to compile with the following errors.
I hope someone has a clue because I sure don't (although there is something in there about " 'B4XEncryption.h' file not found"
B4X:

کد:
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا کدها برای شما قابل نمایش شوند
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین