• سلام خوش آمدید!
    برای استفاده کامل از مطالب عضو انجمن شویدعضویت

برنامه نویسی Font Awesome

PracticalSoft

عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 6, 2020
ارسال ها
2,750
امتیاز واکنش
142
امتیاز
63
  • شروع کننده موضوع
  • مدیرکل
  • #1
Font Awesome

<i class="fas fa-user-circle"></i>f2bd
<i class="fal fa-users-crown"></i>f6a5
<i class="fas fa-gavel"></i>f0e3
<i class="fas fa-hand-point-left"></i>f0a5
<i class="fas fa-medal"></i>f5a2
<i class="fas fa-power-off"></i>f011
<i class="fas fa-splotch"></i>f5bc
<i class="fas fa-street-view"></i>f21d
<i class="far fa-thumbs-up"></i>f164
<i class="fas fa-user-alt"></i>f406
 

اینجا مکان تبلیغات شماست

PracticalSoft

عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
Jun 6, 2020
ارسال ها
2,750
امتیاز واکنش
142
امتیاز
63
  • شروع کننده موضوع
  • مدیرکل
  • #2
<i class="far fa-user"></i>f007
<i class="fas fa-user-alt-slash"></i>f4fa
<i class="fas fa-user-check"></i>f4fc
<i class="fad fa-user-check"></i>10f4fc
<i class="fas fa-user-crown"></i>f6a4
<i class="fab fa-angellist"></i>f209
<i class="fas fa-arrow-alt-circle-left"></i>f359
<i class="fas fa-award"></i>f559
<i class="fas fa-badge-check"></i>f336
<i class="fas fa-user-shield"></i>f505
 
بالا