جدیدترین‌ها

B4X FEED FusedLocationProvider -> .getProvider()

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: FusedLocationProvider -> .getProvider() است. این موضوع تا کنون 29 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع FusedLocationProvider -> .getProvider()
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,302
1
204
63
Hello, everyone. I have a question about the FusedLocationProvider.

I would like to filter out positions in the LocationChanged event that do not have GPS as location source. The native location-object in Android Studio provides the method getProvider() for this. In B4A this method is missing, as well as other methods like getExtras(). Why are these methods not available in B4A and will these methods be available in the future?

Note: The screenshots from Android Studio are taken from an FLP code example.


Best regards, Alex.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین