جدیدترین‌ها

B4X FEED FusedLocationProvider -> Prevent location updates when the device has not been moved

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: FusedLocationProvider -> Prevent location updates when the device has not been moved است. این موضوع تا کنون 24 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع FusedLocationProvider -> Prevent location updates when the device has not been moved
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,300
1
203
63
Hello, everyone! I have a problem that I can't solve and maybe someone here has an idea how to solve it.

Locating with the FusedLocationProvider works quite well when you are outdoors with a vehicle. My problem occurs when the device is not moved. Either when the vehicle has been parked, or when the device is inside a building and is not moved. In both cases I would like the "LocationChanged"-event of the FusedLocationProvider not to be triggered if I had set 50 meters as the minimum distance for a location update.

However, this is not the case. Even with a set minimum distance of 50 meters a "LocationChanged"-event is triggered although the device was not moved. I suspect this is because the FLP uses the positions of surrounding WiFi access points. These access points could be more than 50 meters away and therefore the condition for a "LocationChanged"-event would be fulfilled.

This leads to unwanted effects like "star formation" on the map.

My first idea was to discard...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین