جدیدترین‌ها

B4X FEED jcifs-ng Client SMB

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: jcifs-ng Client SMB است. این موضوع تا کنون 20 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع jcifs-ng Client SMB
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,302
1
204
63
Ciao , sto cercando di usare la tua libreria con un accesso anonimo
credentials.Domain = ""
credentials.Username = ""
credentials.Password = ""
credentials.Share = "smb: // SERVER / Users / Public /"
L'evento SMBClient_Resource viene chiamato e mi riporta vero, OK, smb: // SERVER / Users / Public /, smb: // SERVER / Users / Public /
ma quando richiedo la lista dei file mi da come errore jcifs.smb.SmbAuthException: accesso negato.
Ho provato ad usare l'applicazione file manager con le stesse credenziali e la lista viene eseguita correttamente.
E' possibile utilizzare la libreria con accesso anonimo?

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین