جدیدترین‌ها

B4X FEED KEYCODE_BACK Button in Schwarzen Hintergrund

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: KEYCODE_BACK Button in Schwarzen Hintergrund است. این موضوع تا کنون 10 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع KEYCODE_BACK Button in Schwarzen Hintergrund
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,048
1
161
63
Nach dem wechseln der (android:targetSdkVersion="28") Version
ist nun der Hintergrund des KEYCODE_BACK Button und der beide anderen Button Hellgrau geworden.

Dieser Bereich am unteren Rand des Displays sollte jedoch Schwarz sein.

Activity.Color = Colors.Black bringt nicht das gewünschte Ergebnis

Gibt es da einen besonderen Befehl diesen Bereich wieder Schwarz zu bekommen.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین