جدیدترین‌ها

B4X FEED MySQL Connector/J

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: MySQL Connector\/J است. این موضوع تا کنون 29 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع MySQL Connector\/J
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
Using for testing connections using:
- mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar

everything works fine when I change
- to: mysql-connector-java-8.0.20.jar

#Used by MYSQL v5.7.28: 3306
DriverClass=com.mysql.jdbc.Driver
JdbcUrl=jdbc:mysql://localhost:3306/example?characterEncoding=utf8
User=root
Password=


What form do you need to modify (JdbcUrl) to
worked on version ?: mysql-connector-java-8.0.20.jar
(using the (user and password) option)

Can you give me a hint?
Thank you.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین