جدیدترین‌ها

B4X FEED PDFium - Pdfview2 -Some issues -related to Library, as well as general

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: PDFium - Pdfview2 -Some issues -related to Library, as well as general است. این موضوع تا کنون 20 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع PDFium - Pdfview2 -Some issues -related to Library, as well as general
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
Hello,

First, thanks to for the wonderful library, explained by him in this thread.
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند

It is a very feature rich library. I have to explore it fully.

I used the example program from his dropbox folder and tested it out.
Works very well.

I have attached my modified example.
Here is the screenshot.
Scrrenshot.jpeg


I wanted to make sure there are no problems in viewing non-English language PDFs also.
I have used a smaller PDF file to be within the attachment size limits.

There was no way to go directly to a desired page.
I added code to set the page number directly.
Now you can touch the page number label to invoke number input.

My questions now are,

1.
The PDF file is first copied to DirInternal folder and used from there.
I could not use the file from DirAssets directly.
The viewer window is blank if "PDFView1.fromUri(File.DirInternal...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین