جدیدترین‌ها

B4X FEED PHP code to send Firebase Notification to both Android mobile app and iOS mobile app

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: PHP code to send Firebase Notification to both Android mobile app and iOS mobile app است. این موضوع تا کنون 19 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع PHP code to send Firebase Notification to both Android mobile app and iOS mobile app
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,241
1
163
63
Hi there!

I'm sharing one of my work here so that some of you might refer it.

This code is the PHP part from the whole project that I was working on. My project is based on the automated Forex signals that will be sent to Android and iOS mobile app from an indicator built on MT4 MetaQuote. Once the indicator triggered a signal, it will invoke a URL on the server to send the signal to both Android and iOS app at the same time.

I built this PHP part as a middleware so that I don't have to build the end-user apps every time I need to tweak something on the integration part.

The code will send Firebase Notification to both apps and the apps will trigger notification telling the users of a new signal that is coming in. All automated. The tricky part was on the construction of the firebase message data. iOS structure is a little bit different compared to Android. So I code it based on the B4j sample shared by Erel.


Here is the code..

::kamal::

[CODE lang="php"...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین