جدیدترین‌ها

B4X FEED [solved] compiling error

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [solved] compiling error است. این موضوع تا کنون 18 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [solved] compiling error
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
Might be a bit hard to read: gv is a class with global variables, MpSprache is a map with language-strings.
The text of a label assumes values, dependend of choosen tab-page (mLastTabPage):
B4X:

lbl0.Text=Array As String(gv.MpSprache.Get("fase"),gv.MpSprache.Get("steindurchmesser"),"",gv.MpSprache.Get("steindurchmesser"),gv.MpSprache.Get("jiglen"))(mLastTabPage)
In this above line, I get a compiling-error:
compiling.jpg


I know, I could solve this by changing the way assigning the .text-value, but I would be interested in the reason of this compiling error.
Thank you in advance!
TH

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین