جدیدترین‌ها

B4X FEED Spotlight PopUp Menu

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Spotlight PopUp Menu است. این موضوع تا کنون 19 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Spotlight PopUp Menu
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
hi b4x.com

this is a simple lib i wrote (no wrapper).
Its a Popup Menu in Spotlight look.

this is NOT the feature Spotlight that is available on Android 7, it is a just a PopUp Menu in Spotlight look.

if you like it i would really appreciate a small donation :)

Please tell me if you find any issues or bugs.
I am including the lib files + an example. take a look at it, it should be very simple to understand.
if you have any question don't hesitate to ask me ;)

EDIT: v1.01 support for Fontawesome/Materialdesign Icons (see post #4)

EDIT: v1.02 bug fixed + Example updated

EDIT: v1.03 bug fixed+ Example updated + option to change background color for each item

EDIT: v1.04 bug fixed

EDIT: Source file available!


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین