جدیدترین‌ها

B4X FEED SQL - no rows in resultset with ExecQuery2

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: SQL - no rows in resultset with ExecQuery2 است. این موضوع تا کنون 8 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع SQL - no rows in resultset with ExecQuery2
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,013
1
161
63
Hello,

with this i have 0 results
B4X:

Dim DR As ResultSet = Main.content_sql.ExecQuery2("SELECT * FROM dt_content WHERE id = ?;",Array As String(c_id))
with this i have results
B4X:

Dim DR As ResultSet = Main.content_sql.ExecQuery("SELECT * FROM dt_content WHERE id = " & c_id & ";")
c_id is a integer.

did someone else have the same problem? or am I doing something wrong?
I've tried to reproduce it in a sample program, but it works...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین