جدیدترین‌ها

B4X FEED SVG (Scalable Vector Graphics) library.

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: SVG (Scalable Vector Graphics) library. است. این موضوع تا کنون 19 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع SVG (Scalable Vector Graphics) library.
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,300
1
203
63
In
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
bergapappa pointed out the existence of
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
for Android. Having played with it to assess its viability I decided it would not be much more work to go ahead and tidy up and comment my test code and post it as a Basic4android library.

The Basic4android library is a very thin wrapper over the simple API of the rendering library. That library is released under the Apache 2.0 license, a link to the license is included in the library help.

The library implements what it calls "a subset of the SVG Basic 1.1 specification". You will probably need to do some research and some trial and error to utilise this library to its full extent.

EDIT:- Version 1.1 now posted. See post #4 for details.

EDIT:- Version 1.2 now posted. See post #5 for details.

EDIT:- Version 1.3 now posted. See post #15 for...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین