جدیدترین‌ها

B4X FEED Updating this breaks apps!?

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Updating this breaks apps!? است. این موضوع تا کنون 35 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Updating this breaks apps!?
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
Hi, It took me a while to realise, but if I press "Install Selected" A lot of my apps fail to compile!!! (Especially if I use firebase) In the past I never attributed the update to the app failure and used to edit my code like mad!!! invariably breaking it all!! (Last year I lost some store apps due to not being able to compile my code!!!)

1590786552743.pngThe Fix has become simple for me (but only after about 5 years of the same process!!) I just install the
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
!
again!!!!

1590786831616.pngThe Question is, Should B4X warn the user they NEED to do that? or should B4X take steps to install them automatically??

Thanks!

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین