جدیدترین‌ها

B4X FEED Webview -Dynamic Font Change -Like CTRL + /- in PC Browser

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Webview -Dynamic Font Change -Like CTRL + \/- in PC Browser است. این موضوع تا کنون 7 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Webview -Dynamic Font Change -Like CTRL + \/- in PC Browser
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,013
1
161
63
Hello all,

Is there a way to change the font size in Webview, like we do CTRL +/- in a PC browser?
All my searches in the forum pointed me only to change the font through HTML or CSS.

Pinch zooming throws the content out of the boundaries.
It doesn't happen in CTRL +/-
The font size changes, the html text neatly readjusts itself and the whole page stays in view all the time whether you zoom in or out.

Is there some way to implement this in B4A?

Regards,
KPS

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین