کابل ethernet

  1. PracticalSoft

    کامپیوتر کابل Ethernet یا شبکه

    کابل Ethernet یا شبکه : این کابل که دیگر برای همه آشناست و برای وصل شدن به یک شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشترین استفاده همان وصل شدن کامپیوتر به مودم ها می باشد. این نوع کابل دارای سه نوع متفاوت از نظر سرعت می باشد. – Cat 5 ، ساده ترین نوع است و سرعت 10 تا 100 مگابیتی را فراهم می کند...
بالا پایین