بیسیک فور اندروید

 1. PracticalSoft

  برنامه نویسی بیسیک فور اندروید سورس گرفتن امضا و ذخیره آن در یک فایل Signature Capture

  PracticalSoft فایل جدیدی فرستاد. رفتن امضا و ذخیره آن در یک فایل Signature Capture - گرفتن امضا و ذخیره آن در یک فایل اطلاعات بیشتر در مورد این فایل...
 2. PracticalSoft

  دانلود بیسیک فور اندروید B4A v10.2 دانلود بیسیک فور اندروید B4A v10.2

  دانلود آخرین ورژن بیسیک فور اندروید دانلود بیسیک فور اندروید B4A v10.2 B4A v10.2 is available for download
 3. PracticalSoft

  سورس کد توست مسیج سفارشی 2020-07-21

  سورس کد توست مسیج سفارشی منبع:سایت رسمی بیسیک فور اندروید
 4. PracticalSoft

  تکه کد استفاده از (WebView) وب ویو برای نمایش تصاویر بزرگ

  استفاده از (WebView) وب ویو برای نمایش تصاویر بزرگ کتابخانه XUI و JavaObject را فعال کنید 'xui is a global XUI object. Private Sub ShowImage(WV As WebView, Dir As String, FileName As String) #if B4A Dim jo As JavaObject = Me jo.InitializeContext 'comment this line if calling this...
 5. PracticalSoft

  b4a سورس کد DateDialog برای بیسیک فور اندروید

  سورس کد DateDialog برای بیسیک فور اندروید دانلود منبع :سایت رسمی بیسیک فور اندروید
بالا پایین