بستن پنجره

  1. PracticalSoft

    کامپیوتر روش بستن پنجره‌های هنگ کرده در ویندوز !

    روش بستن پنجره‌های هنگ کرده در ویندوز ! 🔹به جای استفاده از Task Manager می توانید با ترفندی ساده تر پنجره های هنگ کرده در ویندوز را ببندید. در این خبر پست قصد داریم به شما راهکاری را ارائه دهیم تا به جای استفاده از Task Manager با اجرای یک فایل پنجره برنامه هایی که هنگ کرده اند را به راحتی...
بالا پایین