جدیدترین‌ها

بزرگ نمایی

  1. PracticalSoft

    تکه کد استفاده از (WebView) وب ویو برای نمایش تصاویر بزرگ

    استفاده از (WebView) وب ویو برای نمایش تصاویر بزرگ کتابخانه XUI و JavaObject را فعال کنید 'xui is a global XUI object. Private Sub ShowImage(WV As WebView, Dir As String, FileName As String) #if B4A Dim jo As JavaObject = Me jo.InitializeContext 'comment this line if calling this...
بالا پایین