داغ شدن لپتاپ

  1. PracticalSoft

    آموزش روشهای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد لپ تاپ

    روشهای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد لپ تاپ به هیچ وجه لپ تاپ خود را روی بالشت، پتو، تخت،فرش و... قرار ندهید حتی المقدور موقع استفاده لپ تاپ را روی میز یا گر قصد استفاده از آن روی زمین دارید یک تکه تخته به ابعاد لپ تاپ زیر آن قرار دهید هیچگونه شی روی کیبورد کامپیوتر قرار ندهید بعضی از دوستان...
بالا پایین