مرغ مینا

  1. PracticalSoft

    پرندگان زینتی راهنمای کامل اصول و روش نگهداری مرغ مینا

    راهنمای کامل اصول و روش نگهداری مرغ مینا پرنگان مینا از محبوبیت خاصی در نظر بسیاری از افراد برخوردارند. استعداد این پرندگان در سخنوری یکی از دلایل اصلی علاقه مندی انسان ها به این نوع پرنده است. این پرندگان بسیار اجتماعی بوده و به راحتی با شرایط محیط زندگی شما انس خواهند گرفت. در صورت تامین...
بالا پایین