جدیدترین‌ها

نقشه

  1. PracticalSoft

    حسگرهای روشنایی یا فتوسل (مدار نصب فتوسل)

    حسگرهای روشنایی یا فتوسل از حسگرهای روشنایی و یا فتوسل جهت روشن و خاموش کردن روشنایی به صورت خودکار استفاده می گردد
  2. PracticalSoft

    کلید تک پل (مدار کلید تک پل)

    کلید تک پل کلیدهای تک پل جهت خاموش و روشن نمودن وسایل روشنایی حداکثر تا 10 آمپر در مدارات برق استفاده می گردد .
بالا پایین