شعر غدیر

  1. PracticalSoft

    غدیر مژده ی عید غدیر (کودکانه)

    مژده ی عید غدیر بچه ها شادی کنید، آمده عید غدیر باز گوید مادرم، قصه های دلپذیر بار دیگر شهر ما، نور باران می شود بافروغ چلچراغ، شب چراغان می شود باز هم امشب پدر، نقل و شیرینی خرید باز بوی عطرِ و گُل، می دهد پیغام عید بنده خوب خدا، یار پیغمبر علی علیه السلام او امام اول است، بهترین...
بالا پایین