حذف پیوند

  1. abass

    ربات تلگرام تکه کد حذف لینک پیوند و تبلیغات

    تکه کد حذف پیوند(لینک و تبلیغات) به کمک این قطعه کد کاربردی میتوانید به راحتی هر لینک و تبلیغی را توسط ربات حذف کنید...
بالا پایین