حسگر روشنایی

  1. practicalsoft

    حسگرهای روشنایی یا فتوسل (مدار نصب فتوسل)

    حسگرهای روشنایی یا فتوسل از حسگرهای روشنایی و یا فتوسل جهت روشن و خاموش کردن روشنایی به صورت خودکار استفاده می گردد
بالا