خرابی

  1. PracticalSoft

    کامپیوتر نشانه های خرابی باتری CMOS

    نشانه های خرابی باتری CMOS در کامپیوتر CMOS :از این تراشه برای نگهداری اطلاعات مربوط به بایوس کامپیوتر استفاده میشوند این حافظه موقت بوده و با قطع جریان برق اطلاعات ان پاک خواهد شد به همین علت باتری نیروی مورد نیاز ان را تامین خواهد کرد وقتی که عمر باتری تمام شود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد...
بالا پایین