آخرین رتبه قبولی

  1. Mahoor

    آخرین رتبه های قبولی پزشکی در کنکور۹۸

    آمار کنکوری در کنکور 98 آخرین قبولی های پزشکی و رتبه ها برای قبولی پزشکی چطور بوده؟ ❇️ پزشکی روزانه و تعهدی منطقه 1 🔻 رتبه منطقه : 1890 🔻 رتبه کشوری : 5900 ادبیات 65 ٪ ریاضی :‌50٪ دینی 70 ٪ زیست 75٪ عربی 60٪ فیزیک 65 ٪ زبان 30٪ شیمی 60٪ ❇️...
بالا پایین