جدیدترین‌ها

تکه کد تابع کاربردی برای نقطه چین کردن متن در b4a

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: تابع کاربردی برای نقطه چین کردن متن در b4a است. این موضوع تا کنون 43 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع تابع کاربردی برای نقطه چین کردن متن در b4a
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
تابع کاربردی برای نقطه چین کردن متن

Sub smalline(st As String,cont As Int)As String
If st.Length > cont Then
st=st.SubString2(0,cont)& "..."
Return st
Else
Return st
End If
End Sub
روش استفاده
lbl2.Text= smalline (cr1.GetString("sample"),24)
24تعداد کلماتی است که حفظ میشوند و مابقی به صورت نقطه چین نمایش داده خواهد شد
 
بالا پایین